Naslovnica : Karijera : Provjera poslodavca : Sudski registar

Karijera - Provjera poslodavca

Sudski registar

Sudski registar je baza podataka u koju se upisuju podaci o pravnim osobama: tvrtkama, ustanovama, zadrugama, trgovcima, gospodarskim udruženjima i o podružnicama tvrtki čija su sjedišta izvan Hrvatske.

Sudski registar

Informacije koje možete pronaći u Sudskom registru o pojedinoj pravnoj osobi:

  • osnovne informacije o pravnom subjektu (tvrtka, sjedište, temeljni kapital i sl)
  • predmet poslovanja - djelatnosti
  • članovi društva - osnivači
  • članovi uprave
  • članovi nadzornog odbora,
  • pravni odnosi (pravni oblik, osnivački akti, statut, i sl.),
  • informacije o podružnicama.

Svaki podatak koji je jednom upisan u glavnu knjigu Sudskog registra zauvijek ostaje upisan u bazi podataka Sudskog registra, istovremeno omogućavajući ispis povijesnog izvatka sa svim podacima koji su o jednom subjektu ikada bili upisani.

Također se vodi evidencija o ciklusu života svakog pojedinog upisa u Sudski registar, tj. kada je upis nastao, kada je sudac potpisao rješenje, kada je rješenje postalo pravomoćno, te eventualno kada je neki podatak prestao važiti.

Sudski registar trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj