RAIFFEISEN STAMBENA ŠTEDIONICA d.d.

Raiffeisen stambena štedionica u Hrvatskoj je s poslovanjem započela 20. svibnja 1999. godine. Osnivač Raiffeisen stambene štedionice je Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb (RBA), koja je do 2001. godine bila i jedini vlasnik. Od 20. rujna 2008. godine Raiffeisen Bausparkasse kupnjom vlasničkog udjela od RBA u cijelosti preuzima vlasništvo Raiffeisen stambene štedionice.