Kako biti dobar voditelj tima?

Kako biti dobar voditelj tima?

Kako biti dobar voditelj tima?

Voditi tim prema kojem će biti hladni i komunicirati na minimumu neće vas dovesti do uspjeha kakav vi očekujete. Biti dobar vođa tima treba uključivati i odnose sa zaposlenicima i motivaciju koja će na pozitivan način utjecati na njih. Nikako nije istina da se najbolje radi pod pritiskom. Zaposlenici koji bi možda bili vaš put do uspjeha zbog stresa će podbacivati. Kritike su odlične samo ako uz njih idu i pohvale. Omalovažavanje i arogantnost treba ostaviti zauvijek i početi s podizanjema atmosfere i optimizmom. To je dobar početak za vođu jednog tima.Nitko ne može biti dobar vođa tima ako sve zasluge na kraju uzima za sebe jer to prvo nije istina, a drugo kako će drugi napredovati ako se njihov rad ne uzima u obzir kod djeljenja zasluga. Danas se većina zaposlenika i žali na tu činjenicu da ne postoje nikakve pohvale za njihov produktivan rad, a i ne postoji nikakva kominikacija sa voditeljem tima samo strah od omalovažavnja i kritika. Posljedice su vidljive i kod ukupnih rezultata jer se tako produktivnost smanjuje. Ako ste i sami krenuli tako, donosimo vam nekoliko savjeta kako ispraviti sebe kao voditelja i potaknuti tim na bolji rad. Već spomenute pohvale i nagrade moraju postati svakodnevna rutina. To ne moraju biti povišice i bonusi, svome timu možete dati priliku da produže godišnje odmore i omogućiti im fleksibilno radno vrijeme, pogotovo ako su roditelji. Nadalje, svojem timu morate dati priliku da i oni ponekad postanu voditelji tima, time potičete njihov napredak i stvaranje iskustva. Inspiracija je ključan element, ako vaši zaposlenici u vama vide nešto što oni žele biti jednog dana, svoj posao ste odradili kako treba.