Koja je stvarna vrijednost diplome?

Koja je stvarna vrijednost diplome?

Koja je stvarna vrijednost diplome?

Pretpostavka da ako imate diplomu znači da ste sposobniji i kvalificiraniji za neki posao danas više ništa ne mora značiti. Fakultet više ne može jamčiti dobar posao. Obrazovni sustav već je duže vrijeme zaostatku i svojom strukturom i sadržajem više ne može dovoljno dobro pripremiti neoga za rad. Toliko je daleko dogurala visoka tehnologija da ju više ni obrazovni sustav ne može pratiti. Fakultetska diploma postala je samo jedan papir koji dokazuje da ste školovani, ali i ne koliko ste sposobni.Da bi nakon završenog studija mogli odmah početi graditi svoju karijeru i prije toga morate imati neka iskustva. Uz studiranje, važno je i raditi i stalno tražiti neka nova iskustva. Istina je da su radnici s diplomom bolje plaćeni, ali danas više njihove plaće ne rastu kao i prije. Oni će zbog svoje diplome možda prije dobiti posao i imat će neki privilegirani status, ali to ne znači da im radna uloga u životu biti prihvatljivija i bolja od radnika bez diplome. Diplomom se možete izdvojiti iz mase, ali niste jedini koji imate diplomu. Zna se koji su prestižniji fakulteti i poslodavce ponekad više brine ugled fakulteta od onoga što stoji na diplomi (Lauren Rivera). Fakultet može, ali i ne mora biti vaš put prema uspjehu. Tu ste važni vi!