CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.

  • ADRESA: 10000 1 Josipa Marohnića
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 00865396224
  • KATEGORIJA: Trgovina
  • KONTAKT: 00385 1 665 1400
  • EMAIL: info@crodux-derivati.hr
  • MB: 040022635
Više informacija:

Crodux derivati dva d.o.o. je trgovačko društvo koje se bavi maloprodajom i veleprodajom naftnih derivata i plinova na području Republike Hrvatske. Društvu je pripojeno dana 19.12.2013. trgovačko društvo Crodux derivati d.o.o. koje je 03.06.2013. preuzelo sve poslovne udjele u društvu OMV Hrvatska d.o.o. Crodux derivati dva d.o.o. trenutno u svojoj mreži ima 65 benzinskih servisa te zapošljava oko 800 ljudi diljem Republike Hrvatske. Jedina je naftna kompanija na domaćem tržištu u 100% hrvatskom vlasništvu.