ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

  • ADRESA: 51000 3/a Jadranski Trg
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 23057039320
  • KATEGORIJA: Banke
  • KONTAKT: 0800 7890
  • EMAIL: erstebank@erstebank.hr
  • MB: 040001037
Više informacija:

Erste&Steiermärkische Bank d.d. posluje od 1. kolovoza 2003., a nastala je spajanjem Riječke banke d.d. i tadašnje Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb. Erste&Steiermärkische Bank d.d. posluje na nacionalnoj razini te uslužuje više od 820.000 klijenata kroz mrežu od 132 poslovnice. Mreža ujedno uključuje 13 komercijalnih, 8 poduzetničkih i 9 profitnih centara za korporativne klijente. Prema veličini aktive banka zauzima treće mjesto u Hrvatskoj.