Gulliver travel d.o.o.

Gulliver travel d.o.o.

Gulliver travel d.o.o.

  • ADRESA: 20000 25 Obala Stjepana Radića
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 25636115130
  • KATEGORIJA: Turizam i ugostiteljstvo
  • KONTAKT: 020410888
  • EMAIL: jobs@gulliver.hr
  • MB: 060060226
Više informacija:

Gulliver travel osnovan je 1989. godine u Dubrovniku, kao prva privatna turistička i putnička agencija, a danas predstavlja vodeću destinacijsku menadžment kompaniju (DMC) u regiji te su dio vodeće putničke kompanije u svijetu – TUI Travel PLC. Njihova misija sa svojih 74 zaposlenika je pružati kompetentno partnerstvo u destinacijskom menadžementu. Tržišta Gulliver travel su sljedeća:  Australija, Austrija, Belgija, Bugarska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Hong Kong, Irska, Japan, Kina, Koreja, Malezija, Novi Zeland, Njemačka, Nizozemska, Portugal, Poljska, Ruminjska, Rusija, Skandinavija, Slovenija, Srbija, Španjolska, Švicarska, Tajvan, Turska, UK, Ukrajina.