IB INTERBILANZ SAVJETOVANJE d.o.o.

IB INTERBILANZ SAVJETOVANJE d.o.o.

IB INTERBILANZ SAVJETOVANJE d.o.o.

Više informacija:

IB Interbilanz Hrvatska u vlasništvu je internacionalnog društva, a ustanovljeno je 1996. godine i nalazi se u Zagrebu. U okviru povezanih društava pruža usluge revizije, računovodstva, poreznog i poslovnog savjetovanja.