Iskon d.o.o.

Iskon d.o.o.

Iskon d.o.o.

Više informacija:

Moderna telekom kompanija Iskon d.o.o. počela je od projekta nekolicine entuzijasta kontinuirano ulažući u kvalitetu i razvoj, a svoju strategiju i dalje temelji na drugačijem pristupu tržištu, bliskom korisniku i njegovim potrebama. Na tržištu nude broadband usluge, prilagođene cijenom i kvalitetom zahtjevima korisnika, a sve usluge pokrivaju sami na vlastitoj infrastrukturi. Danas Iskon posluje kao samostalno trgovačko društvo u 100%-tnom vlasništvu T-HT-a.