MARKETING ODJEL d.o.o.

MARKETING ODJEL d.o.o.

MARKETING ODJEL d.o.o.

  • ADRESA: 10000 34/A Selska cesta
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 70365987728
  • KATEGORIJA: Usluge
  • KONTAKT: 00385 99 514 0 415
  • EMAIL: posao@marketing-odjel.com
  • MB: 080550759
Više informacija:

Marketinška agencija MARKETING ODJEL nudi Vam usluge marketinga na vrijeme i na Vaše zadovoljstvo, bez obzira na važnost i kvantitetu promotivnog nastupa. Naš angažman možete očekivati i kada tražite jednokratni projekt ili poslovno savjetovanje ili stvaranje osnovnih promotivnih poruka, a isto tako kada tražite potpuno preuzimanje brigu oko svih marketinških aktivnosti. Marketing agencija MARKETING ODJEL Vam omogućava pružanje širok spektar usluga iz područja marketinga, promocije, organiziranja događaja (engl. event management, incentive event program), edukacije i odnosa sa javnošću (PR, ponajviše izravno s medijima kroz objave za medije).