MARKOM GRAF d.o.o.

MARKOM GRAF d.o.o.

MARKOM GRAF d.o.o.

  • ADRESA: 10000 16 Hrelićka
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 00178886539
  • KATEGORIJA: Usluge
  • KONTAKT: 00385 1 4839 316
  • EMAIL: markom@marko-m.hr
  • MB: 080532098
Više informacija:

MARKOM GRAF d.o.o. je ekipirana i tehnički opremljena tvrtka za pružanje usluga: grafičke pripreme i dizajna offset tiska, sitotiska, slijepog tiska, zlatotiska, tampon tiska grafičko oblikovanje edukacijskih materijala, izvješća, brošura i sl. organizacija edukacijskih skupova i seminara sa popratnim materijalima izrada uzoraka kutija osmišljavanje,oblikovanje i izrada ambalaže izrada ambalaže, prodajnih stalaka i sl. osmišljavanje promidžbenog asortimana izrade ambalaže od ekološkog i drugog materijala izrada ukrasnih vrećica