MOZAIK KNJIGA d.o.o.

MOZAIK KNJIGA d.o.o.

MOZAIK KNJIGA d.o.o.

  • ADRESA: 10020 24/a Karlovačka cesta
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 57010186553
  • KATEGORIJA: Trgovina
  • KONTAKT: 00385 1 6315 111
  • EMAIL: kadrovska.sluzba@mozaik-knjiga.hr
  • MB: 080104651
Više informacija:

MOZAIK KNJIGA d.o.o. danas je vodeći hrvatski nakladnik. Danas imamo 20 knjižara i 15 klupskih centara u cijeloj Hrvatskoj. Sustavno radimo na proširenju knjižarske mreže: 2006. godine otvorili smo veliku knjižaru u trgovačkom centru City Centeru One koja je prema nekim pokazateljima najuspješnija knjižara u RH a prije nepuna 3 mjeseca, u listopadu 2007. godine veliku knjižaru u prvom trgovačkom centru Mercator u Rijeci.