NAVIGARE YACHTING d.o.o.

NAVIGARE YACHTING d.o.o.

NAVIGARE YACHTING d.o.o.

  • ADRESA: 10000 6 Vinkovićeva
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 43630049107
  • KATEGORIJA: Turizam i ugostiteljstvo
  • KONTAKT: 00385 1 2331 661
  • EMAIL: booking@navigare-yachting.com
  • MB: 080494878
Više informacija:

Navigare Yachting je prisutan u području nautičkog turizma, chartera od 2001. godine. S flotama u Hrvatskoj (50 jedrilica), Grčkoj (40 jedrilica), Turskoj i Švedskoj predstavljamo jednog od najvećih te najkvalitetnijih charter operatera na tržištu. Moderan i sofisticiran management, "obiteljsko" okruženje, švedski kapital, visoka kvaliteta i razina usluge te konstantni razvoj i širenje glavne su odlike NY branda.