POLIKLINIKA BAGATIN

POLIKLINIKA BAGATIN

POLIKLINIKA BAGATIN

  • ADRESA: 10000 14 Kneza Višeslava
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 93996285537
  • KATEGORIJA: Zdravlje
  • KONTAKT: 00385 1 46 10 225
  • EMAIL: info@poliklinikabagatin.hr
  • MB: 080427257
Više informacija:

Poliklinika Bagatin bavi se maksilofacijalnom, općom i plastičnom kirurgijom, dermatologijom i venerologijom, anesteziologijom, reanimatologijom i intenzivnom medicinom s liječenjem boli, oralnom kirurgijom i stomatološkom protetikom.