TIFON d.o.o.

TIFON d.o.o.

TIFON d.o.o.

  • ADRESA: 10000 41/XIII Savska cesta
  • GRAD: Nepoznato
  • OIB: 77607495225
  • KATEGORIJA: Trgovina
  • KONTAKT: 00385 1 6160 600
  • EMAIL: posao@tifon.hr
  • MB: 080259504
Više informacija:

TIFON d.o.o. u 100% je vlasništvu naftne kompanije MOL, a bavi se skladištenjem, trgovinom i transportom nafte i naftnih derivata te maloprodajom na svojim benzinskim postajama. Pored goriva i UNP-a, Tifonove benzinske postaje nude ulja i maziva, proizvode iz auto programa te raznolike prehrambene proizvode i pića.