Trenkwalder d.o.o.

Trenkwalder d.o.o.

Trenkwalder d.o.o.

Više informacija:

Tvrka Trenkwalder d.o.o. kao vodeća kompanija za pružanje kadrovskih usluga u središnjoj i istočnoj Europi daje efikasna rješenja kadrovskim managerima današnjice koji posluju na području visokog napona sa visoko promjenjivim tempom i pritiskom za daljnju specijalizaciju. Sa regionalnim poznavanjem tržišta i usko povezanim međunarodno umreženim sustavom, Trenkwalder predstavlja važnog strateškog partnera za koncerne, mala i velika poduzeća. Zastupljeni su u 17 zemalja sa 300 poslovnica, 55.000 zaposlenih te 15.000 kupaca.