Unex Media d.o.o.

Unex Media d.o.o.

Unex Media d.o.o.

Više informacija:

Unex Media je specijalizirana agencija u području zakupa i planiranja medija, istraživanja tržišta i strateškog planiranja osnovana 2010. godine koja odonda u navedenim područjima snaži svoju poziciju na tržištu, a prema ostvarenom prihodu već nekoliko godina zaredom zauzima lidersku poziciju. Zapošljava preko 45 profesionalaca te zadovoljava potrebe više od 60 hrvatskih i regionalnih klijenata.