XELLIA d.o.o.

XELLIA d.o.o.

XELLIA d.o.o.

Više informacija:

Naši kupci su nacionalne, multinacionalne i globalne farmaceutske kompanije. Imamo oko 700 klijenata u 70 zemalja.